Marita van der Vyver

2 children’s books by the writer

Rhinocephants on the Roof

Marita van der Vyver, Dale Blankenaar

Rhinocephants on the Roof

Daniel was visiting Grandpa and Grandma. Grandpa read him a story about a brave soldier. Grandma sang him a song about a brave mouse running up a clock. Now Daniel had to sleep. But the bed didn't feel as ...

View book

Olinosters Op Die Dak

Marita van der Vyver, Dale Blankenaar

Olinosters Op Die Dak

Daniel kuier by Ouma en Oupa. Toe dit aand word en tyd om te gaan slap, lees Oupa eers vir Daniel 'n storie. Toe sing Ouma vir hom 'n liedjie. Maar die bed is vreemd, en Daniel voel baie ongemaklik ...

View book